Loading...
 
Image

PROF. DR HAB. INŻ. BOHDAN MACUKOW - profesor zwyczajny PW


Kierownik Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Informatyki
Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

Senacka Komisja ds. Kształcenia - członek

Dane kontaktowe

Email : bohdan(kropka)macukow(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 560
Telefon służbowy : (22)234 7687

Zainteresowania naukowe

  • matematyczne podstawy informatyki
  • metody sztucznej inteligencji, sieci neuronowe, algorytmy uczące, rozpoznawanie obrazów

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "European Journal of Engineering Education"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Przegląd Teleinformatyczny"

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~macukow/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:15:59 CEST