Loading...
 

PROF. DR HAB. JAN MIELNICZUK - profesor PW


Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Dane kontaktowe

Email : jan(kropka)mielniczuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 501

Zainteresowania naukowe

  • analiza szeregów czasowych, teoria zależności stochastycznej
  • metody nieparametryczne statystyki matematycznej i obliczeniowej, w tym estymacja parametrów funkcyj
  • modelowanie i statystyczna analiza danych

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Discussiones Mathematicae Probability and Statistics"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:27 CET