Loading...
 

PROF. DR HAB. INŻ. ARTUR PRZELASKOWSKI - profesor PW


Kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Dane kontaktowe

Email : artur(kropka)przelaskowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 506
Telefon służbowy : (22)234 7821
Własna strona www : http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/(external link)


Zainteresowania naukowe

  • informatyka obrazów: systemy zobrazowań, przetwarzania, analiza i synteza, rozumienie obrazów, percepcja i modele użytkowe
  • multimedia: kompresja i indeksowanie danych, ocena jakości, akwizycja, przetwarzanie i prezentacja sygnałów
  • teoria aproksymacji informacji: reprezentacja informacji, kodowanie z selekcją informacji, przekształcenia wieloskalowe, oszczędne próbkowanie, reprezentacje wiedzy
  • zastosowania medyczne: obrazowanie medyczne, komputerowe wspomaganie diagnostyki, systemy informatyki medycznej

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie "Machine Graphics & Vision"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:34 CET