Loading...
 

PROF. DR HAB. INŻ. WIESŁAW SASIN - profesor zwyczajny PW


Kierownik Zakładu Geometrii Różniczkowej


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

Dane kontaktowe

Email : wieslaw(kropka)sasin(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 524
Telefon służbowy : (22)234 7266


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie ""

Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:15:57 CEST