Loading...
 

DR EWA STRÓŻYNA - adiunkt


Zakład Analizy i Teorii Osobliwości


Dane kontaktowe

Email : ewa(kropka)strozyna(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518

Wybrane publikacje

  • Stróżyna E., Normal forms for germs of vector fields with quadratic leading part. The polynomial first integral case., Journal of Differential Equations 259(11) (2015) str. 6718-6748
  • Stróżyna E., Żołądek H., The complete formal normal form for the Bogdanov-Takens singularity., Moscow Mathematical Journal 15(1) (2015) str. 141-178

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie "Singularity Theory Seminar"

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~strozyna
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Piątek 23 Luty, 2018 00:25:42 CET