Loading...
 

DR EWA STRÓŻYNA - adiunkt


Zakład Analizy i Teorii Osobliwości


Dane kontaktowe

Email : ewa(kropka)strozyna(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518
Własna strona www : http://www.mini.pw.edu.pl/~strozyna


Wybrane publikacje

  • Stróżyna E., Normal forms for germs of vector fields with quadratic leading part. The polynomial first integral case., Journal of Differential Equations 259(11) (2015 ) str. 6718—6748
  • Stróżyna E., Żołądek H., The complete formal normal form for the Bogdanov-Takens singularity., Moscow Mathematical Journal 15(1) (2015 ) str. 141—178

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie "Singularity Theory Seminar"


Page last modified on Czwartek 04 Styczeń, 2018 15:55:52 CET