Loading...
 
Image

DR INŻ. JERZY WYBORSKI - docent

Członek Senatu PW


Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Niestacjonarnych z Matematyki

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni - członek
Rada Programowa PRPW - członek

Dane kontaktowe

Email : jerzy(kropka)wyborski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 415
Telefon służbowy : (22)234 7058

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~wyborski/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:02 CEST