Loading...
 
Image

DR INŻ. JERZY WYBORSKI - docent

Członek Senatu PW


Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Niestacjonarnych z Matematyki__

FUNKCJE UCZELNIANE

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni - Członek
Rada Programowa PRPW - Członek

Dane kontaktowe

Email : jerzy(kropka)wyborski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 415
Telefon służbowy : (22)234 7058
Własna strona www : http://www.mini.pw.edu.pl/~wyborski/Page last modified on Poniedziałek 04 Grudzień, 2017 15:06:33 CET