Loading...
 

DR HAB. EWA ZADRZYŃSKA-PIĘTKA - adiunkt


Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

Dane kontaktowe

Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440

Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • systemy i równania parabolicznePage last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:00 CEST