Loading...
 

DR HAB. EWA ZADRZYŃSKA-PIĘTKA - adiunkt


Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Rady Wydziału

Dane kontaktowe

Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440

Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • systemy i równania parabolicznePage last modified on Piątek 23 Luty, 2018 00:25:52 CET