Loading...
 

DR HAB. EWA ZADRZYŃSKA-PIĘTKA - adiunkt


Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Rady Wydziału

Dane kontaktowe

Email : ewa(kropka)zadrzynska-pietka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 440

Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równanie Stokesa i Navier-Stokesa
  • systemy i równania paraboliczne


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:45 CET