Loading...
 

Zamówienia publiczne


Procedura postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w PW - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych


Informacje o sposobie zamawiania sprzętu przez pracowników, instrukcje postępowań publicznych i wzory wniosków o zamówienie publiczne dostępne są w dziale Informacje dla pracowników.

Od 2013 roku wszystkie nowe ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikowane są wyłącznie na stronie Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej pod adresem http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/(external link).Archiwalne Zamówienia Publiczne (lata 2006-2012)


2012


Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 493966-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja filmowych wywiadów z wybitnymi matematykami (przetarg nieograniczony, 420154-2012)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja animacji w technologii HTML5 obrazujących niezwykłe zjawiska matematyczne (przetarg nieograniczony, 351138-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja interaktywnych zadań matematycznych skierowanych do uczennic. (przetarg nieograniczony, 349124-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert


Unieważnienie postępowania
Produkcja prezentacji multimedialnych, zawierających montaż video, audio, animacji HTML5, z elementami interaktywnym. (przetarg nieograniczony, 346650-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja wykładów w technologii audiovideo przedstawiających dowody matematyczne (przetarg nieograniczony, 296290-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja animacji w technologii HTML 5 obrazujących niezwykłe zjawiska matematyczne (przetarg nieograniczony, 285240-2012)Unieważnienie postępowania
Produkcja wykładów w technologii audiovideo przedstawiająca dowody matematyczne (przetarg nieograniczony, 250412-2012)Unieważnienie postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 208112-2012)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Produkcja interaktywnych animowanych bografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych (przetarg nieograniczony, 135238-2012)Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa notebooków (przetarg nieograniczony, 75666-2012)
Wybór najkorzystniejszych ofert
2011


Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 384054-2011)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 163850-2011)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (przetarg nieograniczony, 36416-2011)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 25276-2011)
Wybór najkorzystniejszych ofert
2010


Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 378234-2010)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 363770-2010)
Wybór najkorzystniejszych ofert
Dostawa serwerów (przetarg nieograniczony, 207030-2010)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 154146-2010)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 41291-2010)
Wybór najkorzystniejszych ofert
2009


Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i biurowego (przetarg nieograniczony, 216651-2009)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 92045-2009)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 115174-2009)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
2008


Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 346039-2008)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 325537-2008)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 142234-2008)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 11.07.2008 wpłynął pisemny protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 15.07.2008. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu:


Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4


Protest wobec czynności zaniechania przekazania kopii protestu i wezwania do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 18.07.2008 wpłynął pisemny protest wobec czynności zaniechania przekazania kopii protestu i wezwania do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu w części IV zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 1.08.2008. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu:


Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4


Zawarcie umowy
Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 104238-2008)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowy
2007


Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 243349-2007)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowyDostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 222057-2007)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowyDostawa sprzętu komputerowego i sieciowego (przetarg nieograniczony, 128006-2007)
Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowyDostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, OWP/2007/05/18-1909513)Wybór najkorzystniejszych ofert


Zawarcie umowyDostawa sprzętu komputerowego i sieciowego (przetarg nieograniczony, OWP/2007/01/29-1543004)


Protest na postanowienia S.I.W.Z. do przetargu OWP/2007/01/29-1543004

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 5.02.2007 wpłynął pisemny protest na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 9.02.2007. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić, co zaowocowało zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

Wybór najkorzystniejszych ofert

Protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 2.03.2007 wpłynął pisemny protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego. Zamawiający postanowił protest oddalić w całości. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

Zawarcie umowy

2006

Dostawa notebooków i projektorów multimedialnych (zapytanie o cenę - wrzesień 2006)Page last modified on Środa 03 Styczeń, 2018 14:56:25 CET