Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Zakład Systemów Przetwarzania Informacji
Politechnika Warszawska

MiNI PW | Strona główna | O Zakładzie | Zainteresowania badawcze | Seminarium | Pracownicy | Linki

 

Pracownicy Zakładu

 

Profesorowie z tytułem naukowym:


Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow       strona prywatna

 

Doktorzy habilitowani:


 


Dr hab. inż. Maciej Grzenda      strona prywatna

Adiunkci:


   Dr inż. Mariusz Andrzejczak  

   Dr inż. Krzysztof Kaczmarski  strona prywatna

   Dr inż. Jarosław Legierski  strona prywatna

   Dr inż. Paweł Rzążewski  strona prywatna

 

Starsi wykładowcy:

 

   Dr Lucjan Stapp  strona prywatna

   Dr inż. Marek Kozłowski  strona prywatna

 

Asystenci:


   Mgr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak   strona prywatna

 

 

Pracownicy na umowę:


 

Doktoranci:


   Mgr inż. Tomasz Sobieraj  

 

Stażyści: