Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Zakład Systemów Przetwarzania Informacji
Politechnika Warszawska

MiNI PW | Strona Główna | O Zakładzie | Zainteresowania badawcze | Seminarium | Pracownicy |Linki

 

Otwarte Seminarium Big Data

 

Tematyką Seminarium Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych jest przede wszystkim przegląd aktualnych zagadnień Informatyki, a szczególnie w zakresie metod sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i współczesnych systemów bazodanowych

 

W ramach seminarium odbywają się również dyskusje nad modernizacją planu zajęć na kierunku Informatyka i dostosowaniem go do aktualnych potrzeb.

 

UWAGA

W sem. zimowym roku akademickiego 2016/2017 seminaria będą odbywać w zmiennych godzinach w Gmachu Wydziału MiNI Politechniki Warszawskiej s.431

 

 

Seminarium kierują: dr hab. inż. Maciej Grzenda i prof. Bohdan Macukow

 

 

Ramowy program seminarium w roku akademickim 2016/2017
  Data  
Prelegent
Temat
Materiały
 24.11 godz.14.00 Prof. Rituparna Chaki Multi-core Programming Concurrency control using Software Transactional Memory CV   Abstract
 8.12 godz.15.15 Mgr inż. Waldemar Korłub Optymalizacja strategii sieci inteligentnych agentów za pomocą programowania genetycznego w systemie rozproszonym realizującym paradygmat volunteer computing