Organizator

prof. Stanisław Janeczko

kierownik
Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

tel. 660-7661,
e-mail: janeczko@ise.pw.edu.pl

Miejsce spotkań

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
sala 431

Termin spotkań

wtorki 14:30--16:00

Cele seminarium

Celem seminarium jest studiowanie najnowszych osiągnięć teorii osobliwości i zagadnień pokrewnych rozpatrywanych w wielu dziedzinach matematyki i jej zastosowaniach. Tematyka seminarium obejmuje teorię osobliwości i teorię bifurkacji, geometrię zespoloną, geometrię symplektyczną i topologię symplektyczną, metody geometrii algebraicznej, topologii różniczkowej i geometrię zbiorów semialgebraicznych, modele matematyczne w fizyce, naukach przyrodniczych i społecznych. W szczególności zainteresowania badawcze w obrębie seminarium dotyczą: klasyfikacji osobliwości w geometrii symplektycznej z zastosowaniami w teorii pola i matematycznej fizyce, klasyfikacji kaustyk i ich uogólnień, badania niezmienników symplektycznych i kohomologii kwantowych, uogólnień teorii Morse’a, badania wasności globalnych rozmaitości symplektycznych i ich podrozmaitości, klasyfikacji osobliwości form różniczkowych, badania osobliwości funkcji quasi-okresowych i prawie-okresowych, rozszerzenia pojęciowego teorii katastrof, badania dynamiki w układach nieliniowych, zastosowania metod teorii osobliwości do badania przejść fazowych, łamania symetrii, wzrostu i ewolucji form oraz modelowania zjawisk w naukach przyrodniczych i społecznych, zastosowania geometrii zespolonej i topologii różniczkowej w matematycznej fizyce i biologii.

Kontakty naukowe

Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Jagielloński, University of Liverpool (Anglia), University of Warwick(Anglia), University of Utrecht (Holandia), Southampton University (Anglia), University of Savoie (Chambery, Francja), University of California at Santa Cruz (USA), ETH (Zurich, Szwajcaria), Moskiewski Niezależny Uniwersytet (Moskwa, Rosja), MPI fur Mathematik (Bonn, Niemcy), Hokkaido University (Sapporo, Japonia), Tokyo Institute of Technology (Tokyo, Japonia), Instytut Steklova (Moskwa, Rosja), Politechnika w Aachen (Niemcy), Uniwersytet w Bochum (Niemcy), Facultes Universitaires de Namur (Namur, Belgia), Newton Institute (Cambridge, Anglia), Ecole Normale Superieure de Lyon (Lyon, Francja), Universite d’Angers (Angers, Francja), Centre Mathematiques, Ecole Polytechnique (Paryż, Francja), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Szwajcaria), University of Bergen (Bergen, Norwegia).

Goście seminarium

Gośćmi seminarium byli między innymi P. Achermann (Zurich), A. Agrachev (Moskwa), M. Arkovitz (Dartmouth, USA), J. Basto-Goncalves (Porto), E. Bayer (Francja), L. Birbrair (Brazylia), J.W. Bruce (Liverpool), Y. Chekanov(Moskwa), D. Chillingworth (Southampton), M. Dellnitz (Hamburg), H. Duistermaat (Utrecht), U. Felderhof (Aachen), T. Fukuda (Tokyo), P. Giblin (Liverpool), C.G. Gibson (Liverpool), M. Golubitsky (Houston, USA), F. Hirzebruch (MPI Bonn), G. Ischikawa (Sapporo), S. Izumiya (Sapporo), A. Joets (Orsay, Paryż), M. Kazarian (Moskwa), J. Kijowski (Warszawa), H. Knoerrer (ETH, Zurich), S. Łojasiewicz (Kraków), G. Mackey (Harward), D. Mond (Warwick), S. Niemirovski (Moskwa), F. Pelletier (Chambery), G. Plotnikova (Namur), J. Rieger (Halle), M. Roberts (Warwick), M. Ruas (Sao Paolo), S. Sedykh (Moskwa), P. Simon (Budapeszt), I. Stewart (Warwick), R. Uribe-Vargas (Paryż), J.-P. Sikorav (Lyon), D. Siersma (Utrecht), A. Strasburger (Warszawa), A. Volford (Budapeszt), B. Wajnryb (Israel), G. Wassermann (Bochum), M. Wojtkowski (Tucson, USA), V. Zakalyukin (Moskwa), M. Zhitomirski (Israel), Y. Yomdin (Israel).

Czasopisma docelowe

Najważniejsze czasopisma, w których publikują uczestnicy seminarium to:

Pacific. J. of. Mathematics, J. of London Math. Society, J. of Mathematical Physics, Math. Proceedings Cambridge Phil. Sci., Colloquium Mathematicum, Compositio Mathematica, Communications in Math. Phys., Ann. Inst. H. Poincare, J. Geom. Phys., Geometriae Dedicata, Acta Appl. Mathematicae, Bull. Polish Acad. Sci., Math., SIAM J. Appl. Math., Letters in Math. Phys., Stochastic Processes and Their Applications, Hokkaido Math. Journ., Bull Austral. Math. Soc., Banach Center publications, C.R.A.Sci. Paris, Annales Polon. Mathematici, Reports. on Math. Phys., J. Phys. A, Mathematical and General, International J. of Mathematics and Mathematical Sci., Quarterly J. Math.,

Działalność okołoseminaryjna

Sympozja międzynarodowe

W ramach działalności Seminarium były współorganizowane Sympozja w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha :

Konferencje

Konferencje rocznicowe

Szkoły naukowe

Seminarium organizuje corocznie Jesienną Szkołę Naukową z Teorii Osobliwości.

Zeszysty naukowe

Semanrium publikuje zeszyt poświęcony prepublikacji aktualnych wyników uczestników seminarium.