2000/2001

10.10.2000, S. Janeczko, "Generyczne wlasności relacji symplektycznych"

17.10.2000, M. Zajac, "Punkty krytyczne funkcji prawie okresowych"

31.10.2000, J. Krauze, "Stabilność symplektyczna i Lagranżowska otwartych parasoli Whitney'a I"

7.11.2000, J. Krauze, "Stabilność symplektyczna i Lagranżowska otwartych parasoli Whitney'a II"

14.11.2000, M. Mikosz, "Własności geometryczne Grassmannianu Lagrange'a z pewną stratyfikacją"

21.11.2000, T. Mostowski, "Hipoteza Arnolda o punktach stałych symplektomorfizmów"

28.11.2000, T. Mostowski, "Hipoteza Arnolda o punktach stałych symplektomorfizmów - kontynuacja"

5.12.2000, P. Goldstein, "O stabilności punktów stacjonarnych grup przekształceń(wg. M. Hirscha)"

9.01.2001, J. Krauze, "Kryteria stabilności Thoma-Mathera dla odwzorowań izotropowych"

16.01.2001, J. Krauze, "Kryteria stabilności Thoma-Mathera dla odwzorowań izotropowych"

23.01.2001, W. Domitrz, "Osobliwości krzywych w geometrii symplektycznej"

27.02.2001, W. Domitrz, "Osobliwości krzywych w geometrii symplektycznej (kontynuacja)"

6.03.2001, M. Grochowski, "Pewne własności funkcji odległości w geometrii subriemannowskiej i sublorentzowskiej"

13.03.2001, M. Grochowski, "Pewne własności funkcji odległości w geometrii subriemannowskiej i sublorentzowskiej - kontynuacja"

20.03.2001, P. Mormul, "Co wiadomo o osobliwościach kowymiaru 2 flag Goursata dowolnej długości"

27.03.2001, J. Rieger(Univ. Halle, Niemcy), "Invariants and recognition of equidimensional corank-1 maps"

3.04.2001, P. Mormul, "Co wiadomo o osobliwościach kowymiaru 2 flag Goursata dowolnej długości"

10.04.2001, P. Slusarski, "O rozmaitościach lokalnie konformalnie symplektycznych"

24.04.2001, P. Slusarski, "O rozmaitościach lokalnie konformalnie symplektycznych" (kontynuacja)

15.05.2001, M. Komuda, "Stabilne pola wektorowe na rozmaitościach z osobliwościami prostymi"

18.05.2001, Jose Basto-Goncalves (Porto Univ. Portugalia), "Linearization of rezonant vector fields"

22.05.2001, Jose Basto-Goncalves (Porto Univ. Portugalia), "Implicit Hamiltonian equations"

29.05.2001, J. Samsonowicz, "Co to jest blow-up Nash'a?-streszczenie pracy Nobile"

5.06.2001, W. Domitrz, "Redukcja na rozmaitościach lokalnie konforemnie symplektycznych"