2001/2002

09.10.2001, S. Janeczko, "Formalne osobliwości uwikłanych równań Hamiltona"

16.10.2001, M. Andrzejczak, "Osobliwości krzywych metacentrycznych"

23.10.2001, E. Stróżyna, "Klasyfikacja siodeł rezonansowych i nierezonansowych"

30.10.2001, E. Stróżyna, "Klasyfikacja siodeł rezonansowych i nierezonansowych - kontynuacja"

6.11.2001, M. Bobieński, "O cyklach granicznych i znikajacych oraz o uogolnionych calkach abelowych"

13.11.2001, S. Janeczko, "Kontrprzykład całkowalności układów uwikłanych (wg. Takuo Fukudy)"

20.11.2001, T. Mostowski, "Stratyfikacje i izotopie Lipschitzowskie"

27.11.2001, M. Mikosz, "Dokladne symplektomorfizmy i ich zwiazek z ukladami hamiltonowskimi" (na podstawie pracy A. Haro)

4.12.2001, Alain Joets (Orsay-Francja), "Caustics in Physics"

18.12.2001, Takuo Fukuda (Tokyo-Japonia), "Topological triviality of real analytic singularities"

8.01.2002, M. Mikosz, "Dokładne symplektomorfizmy i ich zwiazek z układami hamiltonowskimi-kontynuacja"

14.01.2002, W. Domitrz, "O sfaldowanych osobliwych strukturach symplektycznych"

5.03.2002, M. Zhitomirski (Israel), "On singularities of curves in spaces with an extra structure"

12.03.2002, M. Marciniak, "Osobliwości na rozmaitościach torycznych"

19.03.2002, W. Domitrz, "Determinowalność dwu-form zamkniętych przez ich zbiory osobliwości"

26.03.2002, M. Marciniak, "Osobliwosci na rozmaitosciach torycznych - kontynuacja"

9.04.2002, M. Grochowski, "Conjugate locus dla kontaktowych metryk w R^3"

16.04.2002, J.-P. Henry "Complex analytic stratifications and their invariants"

23.04.2002, M. Grochowski,"Conjugate locus dla kontaktowych metryk w R^3"-kontynuacja

7.05.2002, M. Borodzik, "Twierdzenie Gromowa o zwartości"

14.05.2002, M. Borodzik, "Twierdzenie Gromowa o zwartości - kontynuacja"

21.05.2002, M. Zając, "Sprawozdanie z Konferencji EAGER"

27.05.2002, P. Goldstein, "Gradient funkcji harmonicznej w R^3"

4.06.2002, M. Mikosz, "O pewnych związkach geometrii kontaktowej z symplektyczną"

11.06.2002, F. Pelletier (Universite de Savoie) "Zasada maksimum w przestrzeniach nieskonczenie wymiarowych i jej zastosowania"