2002/2003

09.10.2002, W . Domitrz, "Relatywne Twierdzenie Darboux dla podprzestrzeni osobliwych rozmaitości symplektycznych"

16.10.2002, W . Domitrz, "Relatywne Twierdzenie Darboux dla podprzestrzeni osobliwych rozmaitości symplektycznych" - kontynuacja

23.10.2002, M. Grochowski, "Osobliwości w geometrii sub-Riemannowskiej"

5.11.2002, M. Mikosz, "O specjalnych podrozmaitościach Lagrange'a"

19.11.2002, M. Mikosz, "O specjalnych podrozmaitościach Lagrange'a - kontynuacja"

26.11.2002, T. Mostowski, „Całkowanie motywiczne”

3.12.2002, B. Wajnryb (Haifa-Izrael), "Geometryczna monodromia i grupy Artina"

5.01.2003, T. Fukuda (Tokyo-Japonia), "Singularities of implicit differential systems"

14.01.2003, M. Zając, "Całkowanie motywiczne"

21.01.2003, B. Zhitomirskij (Haifa-Izrael), "Symmetric centers"

28.01.2003, W. Domitrz, "On Martinet's singular symplectic structure"

04.03.2003, M. Marciniak, "O grupie automorfizmow pierscienia wielomianow dwoch zmiennych nad pierscieniem R"

11.03.2003, M. Marciniak, "O grupie automorfizmow pierscienia wielomianow dwoch zmiennych nad pierscieniem R - kontynuacja"

18.03.2003, E. Stróżyna, "Formalne orbitalne postaci normalne dla osobliwości Bogdanowa-Takensa"

25.03.2003, M. Bobieński, "Linearyzowany wielowymiarowy XVI-ty problem Hilberta"

8.04.2003, M. Bobieński, "Linearyzowany wielowymiarowy XVI-ty problem Hilberta"(kontynuacja)

15.04.2003, M. Mikosz, E. Stróżyna , "RAAG - Conference report"

29.04.2003, M. Zając , "RAAG - Conference report"

6.05.2003, J. Rieger (Niemcy) , "Singularities of mappings of corank 1"

13.05.2003, J. Rieger (Niemcy) , "Singularities of mappings of corank 1-continuation"

20.05.2003, M. Zając, "Zastosowania geometrii symplektycznej w termodynamice i teorii soczewkowania grawitacyjnego"

27.05.2003, H. Babiker, "Osobliwości projekcji powierzchni"