2004/2005

12.10.2004, W. Domitrz, "O koneksji symplektycznej I"

19.10.2004, W. Domitrz, "O koneksji symplektycznej II"

26.10.2004, W. Domitrz, "O koneksji symplektycznej III"

2.11.2004, D. Peralta-Salas, "Basin boundaries of electric fields in R^2 and R^3"

9.11.2004, P. Goldstein, "Zaburzenia form symplektycznych"

16.11.2004, P. Goldstein, "Zaburzenia form symplektycznych (kontynuacja)"

23.11.2004, L. Jaksztas, "Ściśle ergodyczne pętle hamiltonowskie"

30.11.2004, L. Jaksztas, "Ściśle ergodyczne pętle hamiltonowskie (kontynuacja)"

7.12.2004, H. Babiker, "Geodezyjne w grupie symplektomorfizmów hamiltonowskich"

14.12.2004, H. Babiker, "Geodezyjne w grupie symplektomorfizmów hamiltonowskich (kontynuacja)"

18.01.2005, J. Kubarski, "Lcs struktury i ich uogólnienia z punktu widzenia tranzytywnych algebroidów Liego"

25.01.2005, J. Kubarski, "Lcs struktury i ich uogólnienia z punktu widzenia tranzytywnych algebroidów Liego (kontynuacja)"

31.01.2005, T. Fukuda, "Global properties of implicit Hamiltonian systems"

1.03.2005, W. Domitrz, Sprawozdanie z konferencji w Luminy

8.03.2005, J. Adachi, "Some extensions of the Gray theorem"

15.03.2005, M. Mikosz, Sprawozdanie z konferencji w Luminy (kontynuacja)

22.03.2005, M. Grochowski, "On the Heisenberg sub-Lorentzian distance"

12.04.2005, P. Rybka, "Rola nierówności Łojasiewicza w twierdzeniach o zbieżności dla równań różniczkowych"

19.04.2005, M. Zając, Sprawozdanie z konferencji w Luminy (dokończenie)

26.04.2005, Y. Yomdin, "Singularities in motion planning in robotics"

10.05.2005, S. Janeczko, "O klasyfikacji podrozmaitosci Lagrange'a w transwersalnych polaryzacjach"

17.05.2005, T. Mostowski, "O krzywych polarnych"

24.05.2005, D. Peralta-Salas, "Electrostatics on Riemannian manifolds"