2005/2006

06.10.2005, Niels Schwartz (Passau), "Real Analytic and Algebraic Geometry"

11.10.2005, Wojciech Domitrz, "Niezmienniki lokalnych osobliwych struktur symplektycznych"

18.10.2005, Wojciech Domitrz, "Niezmienniki lokalnych osobliwych struktur symplektycznych" (kontynuacja)

08.11.2005, Zbigniew Pasternak-Winiarski, "Ważone jądra reprodukujące typu Bergmana"

15.11.2005, Zbigniew Pasternak-Winiarski, "Ważone jądra reprodukujące typu Bergmana" (kontynuacja)

22.11.2005, Zbigniew Pasternak-Winiarski, "Ważone jądra reprodukujące typu Bergmana" (dokonczenie)

29.11.2005, Mariusz Zając, "Wprowadzenie do geometrii semialgebraicznej"

06.12.2005, Mariusz Zając, "Wprowadzenie do geometrii semialgebraicznej" (kontynuacja)

13.12.2005, Wojciech Domitrz, "Przykłady izolowanych punktow krytycznych"

20.12.2005, Wojciech Domitrz, "Przykłady izolowanych punktow krytycznych" (kontynuacja)

10.01.2006, Wojciech Domitrz, "Zupełne przecięcia"

17.01.2006, Michał Cukrowski, "Koneksje w wiązkach wektorowych"

24.01.2006, Michał Cukrowski, "Koneksje w wiązkach wektorowych" (kontynuacja)

28.02.2006, Hassan Babiker, "Geometria osobliwości rzutów powierzchni z osobliwym brzegiem"

07.03.2006, Wojciech Domitrz, "Koneksja Gaussa-Manina"

21.03.2006, Ewa Stróżyna, "Odwzorowanie momentów i redukcja symplektyczna"

28.03.2006, Piotr Pragacz, "Wielomiany Thoma"

04.04.2006, Ewa Stróżyna, "Odwzorowanie momentów i redukcja symplektyczna" (kontynuacja)

25.04.2006, Paweł Goldstein, "O asymptotyce pewnych zdegenerowanych równań parabolicznych"

09.05.2006, Ewa Stróżyna, "Odwzorowanie momentów i redukcja symplektyczna" (dokończenie)