2006/2007

3.10.2006, Mikhail Zhitomirskii (Haifa), "Exact normal form for (2,5)-distributions"

10.10.2006, Wojciech Domitrz, "Krotnosc symplektyczna i indeks izotropii zbiorow osobliwych"

17.10.2006, Wojciech Domitrz, "Krotnosc symplektyczna i indeks izotropii zbiorow osobliwych" (kontynuacja)

24.10.2006, Stanisław Janeczko, "Całkowanie osobliwości uwikłanych równań różniczkowych"

31.10.2006, Stanisław Janeczko, "Całkowanie osobliwości uwikłanych równań różniczkowych" (kontynuacja)

7.11.2006, Zbigniew Jelonek, "Wielomianowa geometria symplektyczna"

21.11.2006, Mariusz Zając, "O pewnych niezmiennikach krzywych płaskich"

28.11.2006, Wojciech Domitrz, "Wprowadzenie do geometrii symplektycznej"

5.12.2006, Wojciech Domitrz, "Wprowadzenie do geometrii symplektycznej" (kontynuacja)

12.12.2006, Tadeusz Mostowski, "Wprowadzenie do teorii zaburzeń"

19.12.2006, Tadeusz Mostowski, "Wprowadzenie do teorii zaburzeń" (kontynuacja)

9.01.2007, Takuo Fukuda (Tokio), "Integrability of twisted Hamiltonian mappings"

16.01.2007, Zbigniew Jelonek, "Diffeomorphisms that are symplectomorphisms"

27.02.2007, Mikhail Zhitomirskii (Haifa), "From PhD thesis of J.P.Martinet to overtwisted contact structures and abnormal geodesics"

6.03.2007, Małgorzata Mikosz, "Grassmannian Lagrange'a i liniowy indeks Masłowa"

13.03.2007, Paweł Nurowski, "Analogies between second order ODEs and 3-dimensional CR manifolds"

20.03.2007, Małgorzata Mikosz, "Indeks Masłowa dla podrozmaitości Lagrange'a"

27.03.2007, Małgorzata Mikosz, "Indeks Masłowa dla podrozmaitości Lagrange'a" (kontynuacja)

3.04.2007, Zbigniew Jelonek, "Gęste otwarte podzbiory C^n bez własności skracania"

17.04.2007, Mariusz Zając, "Homologie Morse'a - wprowadzenie do teorii Floera"

24.04.2007, Mariusz Zając, "Homologie Floera"

15.05.2007, Bronisław Wajnryb, "Punkty okresowe homeomorfizmów torusa"

5.05.2007, Bronisław Wajnryb, "Punkty okresowe homeomorfizmów torusa" (kontynuacja)

12.06.2007, Mariusz Zając, "Homologie Floera" (kontynuacja)