2007/2008

16.10.2007, Stanisław Janeczko, "Osobliwości parametrycznych układów hamiltonowskich"

23.10.2007, Mariusz Zając, "Wprowadzenie do mechaniki kwantowej"

9-10.11.2007 Seminarium GKW, Łódź program

13.11.2007, Wojciech Domitrz, "Kohomologie styczne do foliacji i redukcja struktur lokalnie konforemnie symplektycznych"

20.11.2007, Zbigniew Pasternak-Winiarski, "Holomorficzna normalizacja symplektyczna funkcji rzeczywistych"

4.12.2007, Tadeusz Mostowski, "Klasyczne twierdzenie o orbitach zamkniętych hamiltonianów"

11.12.2007, Zbigniew Pasternak-Winiarski, "Holomorficzna normalizacja symplektyczna funkcji rzeczywistych" (kontynuacja)

8.1.2008, Aleksy Tralle, "Izotopia symplektomorfizmów torusa a osobliwosci krzywych pseudoholomorficznych"

15.1.2008, Joachim Rieger, "Topological triviality and Whitney equisingularity for equidimensional maps"

18-19.1.2008 Seminarium GKW, Warszawa program

29.1.2008, Bronislaw Wajnryb, "Sztywność symplektyczna i włożenia lagrange'owskie"

4.3.2008, Bronislaw Wajnryb, "Sztywność symplektyczna i włożenia lagrange'owskie" (kontynuacja)

7-8.3.2008 Seminarium GKW, Gdańsk program

8.4.2008, Wojciech Domitrz, "Lokalna algebra symplektyczna krzywych parametrycznych"

15.4.2008, Wojciech Domitrz, "Lokalna algebra symplektyczna krzywych parametrycznych" (kontynuacja)

22.4.2008, Bogusław Hajduk, "Topologiczna sztywność struktury symplektycznej i osobliwości krzywych pseudoholomorficznych"

28.4.2008, Mikhail Zhitomirskii, "How to join the singularity theory and the differential geometry approaches to local classification problems?"

29.4.2008, Carmen Romero Fuster, "Graphs of stable maps from closed orientable surfaces to the sphere"

16-17.5.2008 Seminarium GKW, Warszawa program

27.5.2008, Vincent Grandjean, "On the exponential map at singular points of a class of non conical surfaces"

3.6.2008, Michał Cukrowski, "Formy różniczkowe na przestrzeniach dyskretnych"

10.6.2008, Michał Cukrowski, "Formy różniczkowe na przestrzeniach dyskretnych" (kontynuacja)