2008/2009

14.10.2008, Wojciech Domitrz, Przestrzeń algebraicznych obcięć 2-form do krzywej parametrycznej

21.10.2008, Witold Prószyński, O reagowaniu układów liniowych sprzecznych na zaburzenia w danych wejściowych

24-25.10.2008, Seminarium GKW, Kraków program

4.11.2008, Stanisław Janeczko, Sprawozdanie z konferencji w Sao Carlos (Brazylia)

18.11.2008, Guillaume Valette, A de Rham theorem for singular varieties

25.11.2008, Guillaume Valette, A de Rham theorem for singular varieties (kontynuacja)

2.12.2008, Marcin Bilski, O efektywnej aproksymacji algebraicznej w geometrii analitycznej

9.12.2008, Marcin Bilski, O efektywnej aproksymacji algebraicznej w geometrii analitycznej (kontynuacja)

19-20.12.2008, Seminarium GKW, Warszawa program

6.01.2009, Piotr Mormul, Stratyfikacja Jeana (samochód + przyczepki) oglądana na trzy różne sposoby

13.01.2009, Piotr Mormul, Stratyfikacja Jeana (samochód + przyczepki) oglądana na trzy różne sposoby (kontynuacja)

10.03.2009, Zbigniew Jelonek, Zbiór punktów stałych grupy addytywnej

17.03.2009, Zbigniew Hajto, Teoria Picarda-Vessiota i problem jakobianowy

27-28.03.2009, Seminarium GKW, Gdańsk program

21.04.2009, Stanisław Janeczko, O immersjach symplektycznych

28.04.2009, Wojciech Domitrz, Osobliwości immersji symplektycznych

19.05.2009, Mariusz Zając, Własności grup odwzorowań i miar niezmienniczych względem tych grup