2010/2011

5.04.2011, Tadeusz Mostowski; "O parametryzacjach zbiorów algebraicznych w sensie Yomdina"

1-2.04.2011, Seminarium GKW, Gdańsk program

29.03.2011, Zbigniew Jelonek; "O odwzorowaniach wielomianowych"

22.03.2011, Żaneta Trębska; "Indeks izotropowości i lagranżowski rząd styczności dla krzywych rzeczywistych"

1.03.2011, Michał Cukrowski; "Redukcja lokalnie konforemnych rozmaitości symplektycznych" (dokończenie)

22.02.2011, Michał Cukrowski; "Redukcja lokalnie konforemnych rozmaitości symplektycznych" (kontynuacja)

25.01.2011, Michał Cukrowski; "Redukcja lokalnie konforemnych rozmaitości symplektycznych"

14-15.01.2011, Seminarium GKW, Warszawa program

21.12.2010, Gabriel Pietrzkowski; "Problem separowalnosci w mechanice kwantowej" (kontynuacja)

14.12.2010, Gabriel Pietrzkowski; "Problem separowalnosci w mechanice kwantowej"

7.12.2010, Mariusz Zając; Elementy geometrii konforemnej

3-4.12.2010, Seminarium GKW, Kraków program

23.11.2010, Wojciech Domitrz; O teorii tkanin

2.11.2010, Maria Aparecida Soares Ruas (Sao Paulo); Surfaces in higher dimensional spaces. Open problems

26.10.2010, Maria Aparecida Soares Ruas (Sao Paulo); Surfaces in 3- and 4-dimensional spaces

19.10.2010, Maria Aparecida Soares Ruas (Sao Paulo); Contact between manifolds

12.10.2010, Maria Aparecida Soares Ruas (Sao Paulo); Basic introduction to singularity theory