2012/2013

4.06.2013, Pawel Urbanski; O rownaniu Hamiltona-Jacobiego i metodzie Jacobiego

28.05.2013, Christophe Eyral; Deformations with constant Le numbers and multiplicity of non-isolated hypersurface singularities, II

21.05.2013, Christophe Eyral; Deformations with constant Le numbers and multiplicity of non-isolated hypersurface singularities, I

14.05.2013, Christophe Eyral; Introduction to the Zariski multiplicity conjecture

9.04.2013, Zofia Ambrozy; O teorii Khovanskiego

26.03.2013, Peter Giblin; Two families of envelopes

12.03.2013, Guillaume Valette; On the Stiefel-Whitney classes of pre-algebraic vector bundles

26.02.2013, Wojciech Domitrz; The Wigner caustic on shell and singularities of odd functions

8.01.2013, Michał Zwierzyński; Zbiory srodka symetrii. Przedstawienia graficzne

27.11.2012, Stanisław Janeczko; O osobliwościach w geometrii symplektycznej (cz. 3)

20.11.2012, Stanisław Janeczko; O osobliwościach w geometrii symplektycznej (cz. 2)

13.11.2012, Stanisław Janeczko; O osobliwościach w geometrii symplektycznej

30.10.2012, Mariusz Zając; O miarach Hadwigera i pewnym twierdzeniu von Neumanna (cz. 3)

16.10.2012, Mariusz Zając; O miarach Hadwigera i pewnym twierdzeniu von Neumanna (cz. 2)