AiTO > Pracownicy

Pracownicy

prof. dr hab. Stanisław Janeczko - Kierownik Zakładu
prof. nzw. dr hab. Paweł Szabłowski
prof. nzw. dr hab inż. Wojciech Domitrz
dr Ewa Anna Frankiewicz  
dr Ewa Stróżyna      
dr inż. Żaneta Trębska 
dr inż. Mariusz Zając  
dr inż. Anna Zamojska-Dzienio