Ostatnia aktualizacja:
August 31. 2018 09:53:50
Main Page

Main Page

Contact


e-mail:
akrasno at server mini.pw.edu.pl

Room 429
Faculty of Mathematics and Information Science
Warsaw University of Technology
ul. Koszykowa 75
00-662 Warsaw, Poland

Kontakt


e-mail:
akrasno "małpka" mini.pw.edu.pl

Pokój 429                                                                                   
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Konsultacje:

Informacje bieżące:

W chwili obecnej nie podejmuję się opieki nad pracami dyplomowymi.