Ostatnia aktualizacja:
August 31. 2018 09:53:50
Main Page > Dydaktyka/Teaching

Dydaktyka/Teaching

Na kolokwiach obowiązują następujące zasady:

1) Posiadanie niedozwolonych pomocy (telefon, ściąga, itp.) oznacza ściąganie, niezależnie od tego, czy ktoś z nich korzysta czy nie.

2) Wystawiona przeze mnie punktacja nigdy nie ulega obniżeniu, nawet jeśli omyłkowo przyznałam zbyt dużą liczbę punktów za dane kolokwium. W uzasadnionych przypadkach punktacja może zostać podwyższona (patrz punkt 3.)

3) Oglądać kolokwia i zgłaszać zastrzeżenia do otrzymanej punktacji można tylko w dniu oddania danego kolokwium.

Wydział MiNI

W chwili obecnej nie podejmuję się opieki nad pracami dyplomowymi.


Kolokwium odbędzie się: 11.I.2017, poprawa odbędzie się 25.I.2017. Na kolokwium będą cztery zadania, każde za 2.5 punkta (trzy zadania układam ja, jedno zadanie/pytanie teoretyczne z wykładu układa Profesor Ferenstein). Łącznie z kolokwium będzie można uzyskać 10 punktów. Na kolokwium poprawkowym będą trzy zadania (wszystkie trzy układam ja), każde za 3 punkty. Łącznie z kolokwium poprawkowego będzie można uzyskać 9 punktów, czyli z poprawy można uzyskać co najwyżej ocenę 4+; w wyjątkowych sytuacjach możliwość poprawy oceny u prof. Ferenstein - odpowiedź ustna.

Na kolokwium można mieć wzory ręcznie pisane (nie kserowane !) - jedna strona (na DRUGIEJ STRONIE można mieć tablice z funkcjami generującymi momenty - dostępne w zakładce dydaktyka). Łącznie można mieć JEDNĄ kartkę ze wzorami. Poprawę kolokwium może pisać każdy, kto otrzymał oceną co najwyżej 4 lub nie pisał kolokwium. Każde kolokwium należy oddać. Można jednak dopisać komentarz "nie czytać" - wówczas pracy nie czytam i pozostaje ocena z pierwszego kolokwium. W przeciwnym razie, ocena z pierwszego kolokwium zostaje unieważniona - niezależnie od wyniku uzyskanego na drugim kolokwium. Na obu kolokwiach można mieć kalkulator. Należy też mieć własne kartki.

Kolokwium 18.I.2017 odbędzie się z podziałem na dwie grupy (zgodnie z deklaracją na ostatnich ćwiczeniach), pierwsza grupa pisze kolokwium w godzinach 8.00-9.00, druga grupa pisze w godzinach 9.00-10.00. Osoby, które się spóźnią na godzinę 9.00 nie będą mogły pisać kolokwium w tym terminie.

Kolokwium 25.I.2017 rozpocznie się o godzinie 8.15. 

Wydział Transportu


Materiały do Matematyki 1 - Wydział Transportu


Jeśli ktoś otrzyma łączną liczbę punktów nie będącą liczbą naturalną, to ta liczba zostanie zaokrąglona w górę do liczby naturalnej.

Terminy kolokwiów: 9.XI.2016, 14.XII.2016, 18.I.2017. Nie ma możliwości zmiany terminów kolokwiów (tzn. nie ma możliwości przełożenia kolokwium na inny termin)! 

Za każde z kolokwiów można uzyskać co najwyżej 12 punktów. Dodatkowo można uzyskać do czterech punktów za "aktywność". Punkty za aktywność przydzielane są następująco: Jeden punkt otrzymuje osoba, która była obecna na co najmniej 28 ćwiczeniach (i wywołana do tablicy, do tablicy przychodziła i rozwiązywała zadanie oraz odrabiała prace domowe). Pozostałe trzy punkty można uzyskać za plusy (sześć plusów = jeden punkt). Plusy uzyskuje się za zgłaszanie się do rozwiązania zadania na tablicy. Osoba, która uzyska 24 plusy lub więcej, otrzymuje łącznie za aktywność cztery punkty niezależnie od obecności. Łącznie z ćwiczeń można uzyskać 40 punktów.

Osoby, które uzyskają z ćwiczeń 30 lub więcej punktów zostaną zwolnione z egzaminu.

Wydział SIMR


Terminy kolokwiów:  8.IV.2016, 10.VI.2016

Za każde z kolokwiów można uzyskać co najwyżej 18 punktów. Dodatkowo można uzyskać do czterech punktów za "aktywność". Punkty za aktywność przydzielane są następująco: Jeden punkt otrzymuje osoba, która była obecna na co najmniej 13 ćwiczeniach (i wywołana do tablicy, do tablicy przychodziła i rozwiązywała zadanie oraz odrabiała prace domowe). Pozostałe trzy punkty można uzyskać za plusy (trzy plusy = jeden punkt). Plusy uzyskuje się za zgłaszanie się do rozwiązania zadania na tablicy. Jeśli ktoś zdobył co najmniej 12 plusów, to dostaje łącznie cztery punkty za aktywność niezależnie od ilości nieobecności (czyli punkt za obecności zdobywa aktywnością). Łącznie z ćwiczeń można uzyskać 40 punktów.

Pozostałe warunki zaliczenia ćwiczeń dostępne są na stronie Wykładowcy.

Prowadzone prace dyplomowe (rok obrony):

-magisterskie

·         A. Ochędzan, Wpływ informacji o momencie rozregulowania w zagadnieniach optymalnego stopowania, lipiec 2012

·         M. Jakubczyk, O problemie optymalnego stopowania Stadje, wrzesień 2012

-licencjackie

·         M. Jankowski, Problem wyboru najlepszej sekretarki, lipiec 2012

·         M. Ćwik, Prawdopodobieństwo ruiny w czasie dyskretnym, lipiec 2013


Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2016/2017:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne


Zajęcia prowadzone w poprzednich latach:

Zajęcia prowadzone w r. ak. 2015/2016:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne

·         Analiza 2, Wydział SIMR, studia dzienne

Zajęcia prowadzone w r. ak. 2014/2015:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne

·         Analiza 2, Wydział SIMR, studia dzienne

Zajęcia prowadzone w r. ak. 2013/2014:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne

·         Statystyka opisowa – ćwiczenia na Wydziale Zarządzania, studia dzienne

Zajęcia prowadzone w r. ak. 2012/2013:

·         brak zajęć - urlop

Zajęcia prowadzone w r. ak. 2011/2012:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne

·         Analiza Matematyczna – ćwiczenia na Wydziale Zarządzania, studia dzienne

·         Algebra liniowa z geometrią – ćwiczenia na Wydziale Zarządzania, studia dzienne

Zajęcia prowadzone w latach 2005 - 2011:

·         Elementy teorii ryzyka – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Teoria ryzyka i ubezpieczenia majątkowe – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia dzienne

·         Teoria ryzyka i ubezpieczenia majątkowe I, ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia zaoczne

·         Rachunek prawdopodobieństwo – ćwiczenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, studia zaoczne

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Mechatroniki, studia dzienne

·         Matematyka II – ćwiczenia na Wydziale Mechatroniki, studia dzienne

·         Matematyka III – ćwiczenia na Wydziale Mechatroniki, studia dzienne   

·         Matematyka I – ćwiczenia na Wydziale Transportu, studia dzienne

·         Matematyka I – zajęcia wyrównawcze na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa