Ostatnia aktualizacja:
May 17. 2019 13:48:38
Strona główna > Dyplomanci

Dyplomanci

Dyplomanci (Master Students)

1.     Z.  Chrapek, Algebry liczb diadycznych, 1987

2.     A.  Trakul, Bikraty, 1988

3.     J.  Sobczyńska, Algebry barycentryczne, 1988

4.     J.  Kacprzak, Kwadraty łacińskie jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1989

5.     R.  Strauch, Systemy trójkowe Steinera jako szczególny przypadek konfiguracji kombinatorycznych, 1990

6.     D.  Jaworska, Kody korygujące błędy, 1991

7.     M.  Foks, Elementy matematycznej teorii muzyki, 1994

8.     M.  Tomaszewska, Pewne zagadnienia teorii kodowania, 1994

9.     A.  Prosińska, Wybrane zagadnienia teorii dziedzin, 1995

10.    K.  Pszczoła, Wybrane zagadnienia dualności dla półkrat, 1995

11.    J.  Krauze, Grupoidy różniczkowe, 1998

12.    K.  Parzyszek, Mody Mal’ceva, 1999

13.    R.  Haber, Bikraty, 1999

14.    R.  Filek, Dualność zregularyzowana, 2002

15.    A.  Szablewski, Rozmaitości binarnych kodów liniowych, 2002

16.    M.  Stronkowski, O rozmaitościach równoważnych rozmaitościom modułów afinicznych, 2002

17.    A.  Mućka, Automaty i twierdzenie I. Rosenberga, 2002

18.    U.  Gach,  Rozszerzenia zbiorów uporządkowanych, zbiory wypukłe i prezentacje półkrat, 2003

19.    A.  Skolimowska, Grupoidy centralne i ich grafy, 2003

20.    T.  Brengos, Korozmaitości koalgebr, 2006

21.    J.  Jazłocka, Reprezentacje krat rozdzielnych i algebr Boole’a,   2009

Licencjaty:

A.  Ziółkowska, Permutahedrony i kraty Newmana, 2013

D.  Pocendek, Język algebraiczny w teorii harmonii, 2011

Vu Hong Pham Trong, Wielokąty diadyczne, 2011

T.  Brengos, Coalgebras as models of systems. Computer modeling of finding bisimulation (bachelor thesis in Computer Science), 2005