dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462, Gmach MiNI

Semestr letni 2018/19

Plan zajęć i konsultacje

Algebra liniowa (EiTI)

Struktury uporządkowane (MiNI, przedmiot literaturowy)

Prace dyplomowe

Publications

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska