dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462 (zmiana!), Gmach MiNI

Semestr zimowy 2018/19

Plan zajęć i konsultacje

Algebra i jej zastosowania 2 (MiNI)

Algebra liniowa (EiTI)

Wybrane zagadnienia algebry (MiNI)

Prace dyplomowe

Publications

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska