dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462 (zmiana!), Gmach MiNI

Algebra liniowaKonsultacje

Informacja o przedmiocie tutaj
Regulamin zajęć prowadzonych w ZAiTO tutaj
Regulamin przedmiotu tutaj

KONSPEKT WYKŁADU tutaj

Zestawy zadań

 1. Zestaw 1.;

 2. Zestaw 2.;

 3. Zestaw 3.;

 4. Zestaw 4.;

 5. Zestaw 5.;

 6. Zestaw 6.;

 7. Zestaw 7-8.; zestaw dodatkowy 1 (do samodzielnego ćwiczenia - wyznaczniki i macierze odwrotne)

 8. Zestaw 9.;

 9. Zestaw 10.;

 10. Zestaw 11-12.;

 11. Zestaw dodatkowy 2 (zadania 1-6 będą omówione na 14. wykładzie);

 12. Przygotowanie do egzaminu. Zestaw będzie omawiany na 15. wykładzie.

Zadania do powtórzenia zestaw

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska