dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach MiNI

Algebra liniowaKonsultacje

Informacja o przedmiocie tutaj
Regulamin zajęć prowadzonych w ZAiTO tutaj
Regulamin przedmiotu tutaj

KONSPEKT WYKŁADU tutaj

Zestawy zadań

  1. Zestaw 1.;

  2. Zestaw 2.;

Zadania do powtórzenia zestaw

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska