dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach MiNI

Algebra liniowaKonsultacje

Konsultacje 22.06. o 14.00 w sali 168 gmach EiTI
Egzamin II termin 25.06. (poniedziałek) o 14.00 w sali 162 gmach EiTI

Zadania z I terminu tutaj

Informacja o przedmiocie tutaj

KONSPEKT WYKŁADU tutaj

Zestawy zadań

 1. Zestaw 1.;

 2. Zestaw 2.;

 3. Zestaw 3.;

 4. Zestaw 4.;

 5. Zestaw 5.;

 6. Zestaw 6.;

 7. Zestaw 7.;

 8. Zestaw 8-9.;

 9. Zestaw 10.;

 10. Zestaw 11.;

 11. Zestaw 12.;

 12. Zestaw dodatkowy (iloczyn skalarny);

 13. Przygotowanie do egzaminu. Zestaw będzie omawiany na ostatnim wykładzie 11.06. (poniedziałek).

Zadania do powtórzenia zestaw

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska