dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach wydziału MiNI

Prace dyplomowe


Prace magisterskie
  1. Dorota Wedmann, O półgrupach potęgowych i ich związkach z teorią języków, 2017.
  2. Ścibor Stachyra, O operatorach domknięcia równościowego, 2016.
  3. Anna Pałyska, Kraty podzbiorów wypukłych zbiorów częściowo uporządkowanych, 2009.

Prace licencjackie
  1. Kinga Jamróz, O kolorowaniu węzłów przez quandle, 2016.
  2. Agnieszka Geras, O pewnych zastosowaniach półpierścieni tropikalnych, 2015.
  3. Magdalena Gałęziewska, O kratach kongruencji algebr skończonych i odcinkach w kratach podgrup grup skończonych, 2013.
  4. Tomasz Cichawa, Konstrukcje geometryczne, 2011.
  5. Krzysztof Wasilewski, O uzupełnianiu kwadratów łacińskich, 2011.

Back

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska