dr inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach MiNI

Elementy teorii obliczalności i metamatematykiPrzedmiot obieralny, zgłaszany co 2 lata, poprzednie edycje: semestry zimowe 2013/14 i 2015/16. Najbliższa edycja: semestr letni 2017/18. ZAPRASZAM!

METAMATEMATYKA zajmuje się badaniem własności formalnych teorii matematycznych metodami logiki matematycznej i matematyki. Badane są własności takie jak: niesprzeczność, rozstrzygalność, zupełność, interpretacje i modele jednej teorii w drugiej.

Twierdzenie Gödla o niezupełności (1931 r.): dowolny system formalny zawierający aksjomaty arytmetyki liczb naturalnych, jest albo zupełny albo spójny i nigdy nie posiada obu tych cech jednocześnie.
Innymi słowy: jeśli można dowodzić prawdziwości wszystkich zdań takiego systemu, to wówczas istnieje w nim pewne zdanie prawdziwe P, którego zaprzeczenie ~P również jest prawdziwe, czyli system jest sprzeczny wewnętrznie. Jeżeli system nie jest sprzeczny, to istnieją w nim zdania, których prawdziwości nie da się wywieść z aksjomatów i twierdzeń rozważanego systemu formalnego.

Wynik ten zakończył definitywnie wieloletnie próby zaksjomatyzowania całej matematyki (problemy Hilberta). W szczególności wynika z niego również, że żadnego komputera nie da się zaprogramować tak, by zdołał on rozstrzygnąć wszystkie problemy matematyczne.

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE tutaj

Konspekty wykładów, zestawy zadań

Przy opracowywaniu wykładu oprócz literatury podanej w informacji o przedmiocie, wykorzystuję też materiały dostępne na wazniak.mimuw.edu.pl (Logika matematyczna i teoria mnogości; Logika dla informatyków).
 1. Wykład 1.; Zestaw 1.

 2. Wykład 2. (poprawki)

 3. Wykład 3.; Zestaw 2.

 4. Wykład 4.; Zestaw 3.

 5. Wykład 5.; Zestaw 4.

 6. Wykład 6.; Zestaw 5.

 7. Wykłady 7-8.

 8. Wykład 9.

 9. Wykład 10.; Zestaw 6.

 10. Wykład 10. cd.

 11. Wykład 11.; Zestaw 7.

 12. Wykład 12.; Zestaw 8.

 13. Wykład 13.

 14. Wykład 14.

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska