dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach MiNI

Plan semestr letni 2017/18

wtorki: 8.30-10.00 ALIN ćw. s. 164 EiTI; 10.30-11.30 seminarium Algebra ogólna s. 317 MiNI
piątki: 8.30-10.00 ALIN w. s. 161 EiTI; 10.30-14.00 ETOM w. i ćw. s.212 MiNI

Konsultacje (semestr letni 2017/18)

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska