dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 462 (zmiana!), Gmach MiNI

Plan semestr zimowy 2018/19

poniedziałki: 12.15-13.45 AijZ2 ćw. s. 210 MiNI
wtorki: 8.30-10.00 ALIN ćw. s. 102 EiTI; 10.30-12.00 seminarium Algebra ogólna s. 317 MiNI
czwartki: 14.15-15.45 ALIN ćw. s. 103 EiTI
piątki: 8.30-10.00 ALIN w. s. 161 EiTI; 10.15-11.45 AlgTM ćw. s. 107 EiTI; 14.15-16.45 WZA w. i ćw. s. 318 MiNI

Konsultacje

czwartki: 16.00-16.45 pokój 166 EiTI
piątki: 12.00-13.00 pokój 166 EiTI
Uwaga! Konsultacje w: czwartek 17.01, piątek 18.01 i piątek 25.01 są odwołane! Zapraszam na konsultacje w dodatkowych terminach:
poniedziałek 14.01 (14.00-15.00), wtorek 15.01 (14.00-15.00), wtorek 22.01 (15.15-16.15), środa 23.01 (15.00-16.00) - wszystkie w pokoju 462 w gmachu MiNI.
W sprawie innych terminów konsultacji proszę o kontakt mailowy.

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska