dr inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
pokój 414, Gmach MiNI

Plan semestr zimowy 2017/18

poniedziałki: 12.15-13.45 AijZ2 ćw. s. 210 MiNI
wtorki: 8.30-10.00 ALIN ćw. s. 102 EiTI; 10.30-11.30 seminarium Algebra ogólna s. 317 MiNI
środy: 10.30-12.00 ELiTM ćw. s. 212 MiNI
czwartki: 14.30-16.00 ALIN ćw. s. 103 EiTI; 16.15-17.45 ALIN ćw. s. 102 EiTI
piątki: 8.30-10.00 ALIN w. s. 161 EiTI

Konsultacje (semestr zimowy 2017/18)

poniedziałki: 14.00-14.45 pokój 414 MiNI
środy: 12.00-12.45 pokój 414 MiNI
W sprawie innych terminów konsultacji proszę o kontakt mailowy.

Strona główna

email: Y.Xxxxxxxx@elka.pw.edu.pl, gdzie Y to pierwsza litera imienia, Xxxxxxxx to pierwszy człon nazwiska