Ostatnia aktualizacja:
March 19. 2019 18:44:41
Strona główna

Strona główna

English version

dr Agnieszka Zimnicka (Badeńska)                                

Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Członek Rady Wydziału
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki

Kontakt:

A.Zimnicka at mini dot pw dot edu dot pl

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
pok. 420