Ostatnia aktualizacja:
October 03. 2018 13:18:09
Strona główna

Strona główna

English version

dr Agnieszka Zimnicka (Badeńska)                                

Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Członek Rady Wydziału
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt:

A.Zimnicka at mini dot pw dot edu dot pl

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
pok. 420


Konsultacje w sesji jesiennej: ustalamy indywidualnie poprzez e-mail.