Strona główna > Dydaktyka

Dydaktyka


'We wszystkim tym jest przesłanie dla ludzi, którzy posługuj± się rozumem.'
Yann Martel 'Życie Pi'

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2018/2019:

mój PLAN ZAJĘĆ

_______________________________________________________________

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2017/2018:
 • Analiza Matematyczna 2 - ćw. gr. F9 MiNI;
 • CE/EE Calculus 2 - lecture CE/EE;
 • Foundation Year - mathematics.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2017/2018
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw. gr. F9 MiNI;
 • Transformaty Całkowe i Wstęp do Teorii Dystrybucji - wykład obieralny na MiNI;
 • CE/EE Calculus 1 - lecture;
 • CE Numerical Methods - lecture & laboratories;
 • Foundation year.
Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2016/2017:
 • Podstawy teorii oszczędnego próbkowania - seminarium MiNI.
 • CE/EE Calculus 2 - lecture CE/EE;
 • Foundation Year - mathematics.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2016/2017
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw. gr. E5 MiNI;
 • CE/EE Calculus 1 - lecture & tutorials group 1;
 • CE Numerical Methods - lecture & laboratories group 1;
 • Foundation year.

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2015/2016:
 • CE/EE Calculus 2 - lecture CE/EE;
 • Foundation Year - mathematics.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2015/2016:
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw. gr. D7 MiNI;
 • CE/EE Calculus 1 - lecture & tutorials gr. 11 & 12 CE;
 • Foundation Year - mathematics.

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2014/2015:
 • Analiza Matematyczna 2 - ćw. gr. C7 MiNI;
 • CE/EE Calculus 2 - lecture CE/EE;
 • CE/EE Levelling classes in Mathematics 2.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2014/2015:
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw. gr. C7 MiNI;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw. gr. B6 MiNI;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw. gr. P3-M2 WF;
 • CE/EE Calculus 1 - lecture;
 • CE/EE Levelling classes in Mathematics 1.

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2013/2014:

 • Analiza Matematyczna 2 - ćw, gr. B6 MiNI;
 • CE/EE Calculus 2 - lecture & tutorial CE/EE;
 • CE/EE Levelling classes in Mathematics 2.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2013/2014:
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw. gr. B6 MiNI;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw. gr. P3-L2 WF;
 • CE/EE Calculus 1 - lecture & tutorial CE gr. 11&12;
 • CE/EE Levelling classes in Mathematics 1.
Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2012/2013:
 • Analiza Matematyczna 2 - ćw, gr. A4 MiNI;
 • CE/EE Calculus 2 - tutorial, gr. 12 I¦;
 • PAE Calculus 2 - lecture, MEiL.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2012/2013:
 • Metody Numeryczne - lab, gr. 3 i 8 IL;
 • CE/EE Calculus 1 - tutorial, gr. 12 I¦ oraz gr. 13 IL;
 • PAE Calculus 1 - lecture, MEiL;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw, gr. K4 WF;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw, gr. Y5 MiNI.
Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2011/2012:
 • Analiza Matematyczna 2 - ćw, gr. Y5 MiNI;
 • Calculus 2 - tutorial, gr. 12 WIL;
 • EANA1 - tutorial, EiTI.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2011/2012:
 • Metody Numeryczne - lab, gr. 3 i 4 WIL;
 • Calculus 1 - tutorial, gr. 12 WIL;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw, gr. J2 WF;
 • Analiza Matematyczna 1 - ćw, gr. 1 WIL;
 • Analiza Matematyczna 3 - ćw, gr. X6 MiNI.
Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2009/2010:
 • ćw. do przedmiotu Analiza Matematyczna 2 na wydziale MiNI, gr. W1, W2;
 • ćw. anglojęzyczne do przedmiotu EANA 1 na wydziale EiTI.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2009/2010:
 • ćw. do przedmiotu FZZ na wydziale MiNI, gr. U3, U4,
 • ćw. do przedmiotu Analiza Matematyczna 1 na wydziale MiNI, gr. W2,
 • ćw. anglojęzyczne do przedmiotu Calculus 1 na wydziale I¦.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2008/09:
 • ćw. do przedmiotu FZZ na wydziale MiNI, gr. T3,
 • ćw. anglojęzyczne do przedmiotu Analysis 1 na wydziale EiTI

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2007/08:
 • ćw. do przedm. Analiza III na wydziale MiNI, gr. S4 (wt. i ¶r., godz. 14.15-16, s. 422A).

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim r. ak. 2006/07:
 • ćwiczenia do przedmiotu Matematyka II na wydziale Mechatroniki, gr. 18

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2006/07:
 • ćwiczenia do przedmiotu FZZ na wydziale MiNI:
  • gr. R4 (czwartek, godz. 8.15-10, s. 333N),
  • gr. R5 (¶roda, godz. 14.15-16, s. 234N).
Zajęcia prowadzone w r. ak. 2005/06:
 • ćwiczenia do przedmiotu Analiza I, II na wydziale Fizyki, grupa E1.
Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym r. ak. 2004/05:
 • ćwiczenia do przedmiotu Matematyka I na wydziale Mechatroniki, grupy 11, 15.

Wybierz podmenu