Strona główna > Dydaktyka > Seminarium CS

Seminarium CS

Podstawy teorii oszczędnego próbkowania - seminarium obieralne na MiNI


wtorek, 8:30-10:00, s. 210 MiNI

prowadzący: mgr inż. Łukasz Błaszczyk & dr Agnieszka Badeńska


Zasady zaliczenia:
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Na konsultacje umawiamy się indywidualnie z prowadzącymi seminarium.