Strona główna

Strona główna

English version

dr Agnieszka Badeńska                               

Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Członek Rady Wydziału
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt:

badenska at mini dot pw dot edu dot pl

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
pok. 420


Konsultacje w sesji jesiennej:  środa 6.09 godz. 10-12 oraz piątek 8.09 godz. 12-14, pok. 420 MiNI.
                                         (po wcześniejszym potwierdzeniu np. e-mailem!)