Analiza Mat.I 

rok akademicki 2017/2018


Informacje

 • zasady zaliczenia przedmiotu
 • Terminy kolokwiów w grupie F5:
  • 8 listopada
  • 13 grudnia
  • 18 stycznia (czwartek, godz.16-18 sala 329)
 • Termin egzaminu "zerowego": 25 stycznia, godz. 16-18, sala 329 (tylko dla osób zwolnionych z części zadaniowej, które uczęszczały na ćwiczenia)


Skróty wykładów

 1. Liczby rzeczywiste
 2. Ciągi rzeczywiste (część 1)
 3. Ciągi rzeczywiste (część 2)
 4. Ciągi rzeczywiste (część 3). Granica funkcji.
 5. Granica funkcji. Ciągłość funkcji.
 6. Funkcje elementarne
 7. Własności funkcji ciągłych.


Zadania na ćwiczenia


Do samodzielnej pracy polecam skrypt:

A.Dembińska, B.Karpińska, J.Kotus  Analiza matematyczna I dla studentów informatyki, Oficyna Wydawnicza PW 2016