Strona główna > Dydaktyka > Matematyka MiNI > Archiwum 2013/2014

Archiwum 2013/2014

AM III 

grupa A4  2013/2014

  • Zasady zaliczenia ćwiczeń: w trakcie semestru można uzyskać 60 pkt, na co składają się: 3 kolokwia po – 17 pkt i aktywność na ćwiczeniach – 9 pkt. Punkty za aktywność uzyskuje się za poprawnie rozwiązane przy tablicy zadania. Ćwiczenia uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska w trakcie semestru co najmniej  31 pkt.

Zadania na ćwiczenia

Zadania domowe


Analiza Matematyczna I

grupa  B4  2013/2014

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Kartkówki: 3 po 5 punktów,    kolokwia: 3 po 15 punktów,   aktywność: 10 punktów. 

Dodatkowo można uzyskiwać punkty za samodzielne przedstawienie na ćwiczeniach poprawnego rozwiązania trudniejszych zadań (z gwiazdką). Punkty te dolicza się do punktów za kolokwia – suma punktów za kolokwia i prezentacje rozwiązań zadań z gwiazdką nie może przekraczać 45. Ćwiczenia są zaliczone, jeśli suma punktów jest co najmniej 30. Wynik co najmniej 51 punktów z ćwiczeń zwalnia z egzaminu pisemnego – osobie zwolnionej dopisuje się 15 punktów do ustalenia oceny za przedmiot.

 

Zadania na ćwiczenia

Zadania domowe