Programowanie dyskretne

Wyniki kolokwium 2 i wyniki końcowe

Punkty z ćwiczeń   Ocena końcowa (i zwolnienie z egzaminu)
33-36                   4.5
37 -                      5.0
Za prace domowe można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Syllabus

Zadania domowe - część 1

Przykładowe kolokwium 1

Zadania domowe - część 2

Przykładowe kolokwium 2

Przykładowy egzamin