RAPRA zwany też RAPIS

Ćwiczenia z RAPiS ruszają od 9go tygodnia semestru !!

Zaliczenie wykładu przy uzyskaniu co najmniej 30 punktów (w tym co najmniej +10 za zadanie testowe)

Notatki do wykładów 1 i 2 

Notatki do wykładów 3 i 4

Notatki do wykładów 5 i 6

Notatki do wykładów 7 i 8 

Na zaliczeniu wykładu nie wolno korzystać z notatek !

Jak zaliczyć RAPiS zwany też RAPRA. (tu można znależć zasady zaliczenia przedmiotu)

Spis literatury uzupełniającej

Na zaliczeniu wykładu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych !!

Na zaliczeniu wykładu należy przyjść z indeksem lub legitymacją !

Osobom złapanym w czasie zaliczenia wykładu na ściąganiu lub innych niedozwolonych czynnościach przysługuje prawo do jednego terminu poprawkowego w sesji wrześniowej.

Wzory, które można a wręcz należy mieć na egzaminie i zaliczeniach ćwiczeń:

Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji.

Przedział ufności dla wskaźnika struktury. Weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej i wariancji.

Weryfikacja hipotez o równośći wartości oczekiwanych.

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury.

Test zgodności chi-kwadrat i wzory na minimalną liczność próby.

Fragmenty tablic statystycznych:

Tablice 1

Tablice 2

Tablica dystrybuanty rozkładu normalnego N(0,1)

 Ćwiczenia: zadania do samodzielnego rozwiązywania