Statystyka matematyczna dla ZPM I

Zestaw dodatkowych zadań

Dodatkowe konsultacje: 24.06.2017, godz. 17.30 - spotykamy się przy portierni na Reytana

Termin zaliczenia poprawkowego: 8.07.2017 godz. 17.00 sala 16 Reytana

Przykładowe kolokwium zaliczeniowe i dodatkowe zadania z weryfikacji hipotez

Wykłady 1,2 - slajdy

Wykłady 3,4 - slajdy

Wzory potrzebne do rozwiązywania zadań:

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat

Fragmenty tablic statystycznych z wartościami krytycznymi rozkładów prawdopodobieństwa pojawiającymi się we wzorach:

Tablice 1

Tablice 2

Zestawy zadań:

część 1: Przedziały ufności

część 2: Weryfikacja hipotez. Parametryczne testy istotności