O mnie

  Czasem bywam zły...

Urodziłem się dawno temu w Warszawie, ukończyłem XLIX LO    w Warszawie, dawniej im. Modzelewskiego, teraz im. J.W. Goethego. A potem:

  •  studia na kierunku Matematyka Stosowana na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
  •  asystent a potem wykładowca na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (od roku 1999 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej
  • 2003 obrona pracy doktorskiej pt."Podziały struktur kombinatorycznych" (promotor prof. dr hab. Z.Lonc)
  • 2003 -     adiunkt na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • 2005 - 2008 członek Rady Wydziału MiNI PW.
  • 2008 - 2012 Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI PW.
  • 2012 - 2016  Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału MiNI PW.