Ostatnia aktualizacja:
April 19. 2018 23:08:43
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Ekonometria i ekonometria finansowa dla ZE VII - 2009

Ekonometria i ekonometria finansowa dla ZE VII - 2009

Zadania domowe - wersja poprawiona

W odpowiedzi do zadania 2 jest błąd !!! Odpowiedź jest poprawna jeśli przyjmiemy wektor R_0 złożony z liczb:  0,91  0,95  0,90

Tablice - wartości krytyczne rozkładu t-Studenta