Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Matematyka Dyskretna dla IZP-11

Matematyka Dyskretna dla IZP-11

Zadania - część 1 - Zliczanie obiektów kombinatorycznych

Odpowiedz do zadania 3) powinna być 10.

Zadania - część 2 - Wzór Newtona. Podziały.

Odpowiedź do zadania 2b) powinna być 150*4^{49} a do zadania 2c) 6^{100}-1.

Zadania - część 3 - Zasada włączania-wyłączania. Przykładowe kolokwium 1.

Odpowiedź do zadania 3) powinna być 96.

Zadania - część 4 - Równania rekurencyjne

Odpowiedzi do zadań 1b) i 1c) zostały omyłkowo zamienione ze sobą

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Dwa kolokwia złożone z zadań analogicznych do zadań rozwiązywanych na zajęciach - za każde można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Kolokwia można poprawiać w ustalonych terminach bez ryzyka utraty lepszego wyniku.

Na kolokwiach można korzystać z wzorów, pomocy zawierających wyłącznie teorię. 

Zabronione jest korzystanie w czasie kolokwium z przykładowo rozwiązanych zadań, posiadanie wyjętego telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego kontakt z innymi osobami.

Na kolokwium należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z obu kolokwiów według następujących zasad:

21-24 punkty - 3.0

25-28 punktów - 3.5

29-32 punkty - 4.0

33-35 punktów - 4.5

36 i więcej punktów - 5.0