Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14

Matematyka dla ZE I

Kolokwium zaliczeniowe (dla wszystkich): niedziela, 3 II 2008, godz. 17.10, sala 35

Kolokwium poprawkowe (dla wszystkich): niedziela, 17 II 2008, godz. 17.10, sala 35

Wyniki kolokiwum zaliczeniowego z dnia 3 II 2008:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie sumy punktów uzyskanych na  kolokiwum, za aktywność oraz za pracę domową według następującej skali:

Punkty  Ocena
21-24 3.0
25-28 3.5
29-32 4.0
33-35 4.5
36- 5.0

Wpisy, oglądanie prac, obrony prac domowych:

  • sobota, 9 II, godz. 12.15-13.00, s.13
  • niedziela, 17 II, godz. 17.30-19.30, s.35

Przykładowe kolokwium zaliczające ćwiczenia

zadania domowe

Nie obowiązują zadania 11-15 z powyższej listy !