Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14

Procesy Stochastyczne

Przykładowe kolokwium 1

Program wykładu

Zadania domowe - część 2

Zadania domowe - część 1

W ostatniej linii odpowiedzi do ostatniego zadania powinno być 3p^3 zamiast p^3

Nowe zasady zaliczenia przedmiotu:

  • Dwa kolokwia (pierwsze na 8-mym wykładzie, drugie na ostatnim). Każde kolokwium składać się będzie z 3-4 zadań analogicznych do przykładów omawianych na wykładzie. Za każde kolokwium można otrzymać maksymalnie po 20 punktów.
  • Studenci, które nie uzyskają w sumie z obu kolokwiów co najmniej 21 punktów muszą pisać "egzamin" z całości materiału (oba kolokwia naraz), za który można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
  • Ocena wystawiana jest albo w oparciu o sumę punktów z obu kolokwiów albo w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w czasie "egzaminu" według następującego algorytmu.

Suma punktów Ocena
21-24 3.0
25-28 3.5
29-32 4.0
33-36 4.5
37- 5.0

  • Studenci, którzy uzyskali w sumie z obu kolokwiów 21 punktów mogą poprawiać ocenę pisząc egzamin z całości materiału, bez ryzyka utraty zdobytej oceny.
  • Studenci, którzy nie uzyskali w sumie z obu kolokwiów 21 punktów otrzymują ocenę w oparciu o wynik ostatnio pisanego egzaminu.
  • Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów (wliczanych do sumy w oparciu o którą wystawiania jest ocena) przez studentów aktywnie uczestniczących w wykładzie