Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14

RAPRA zwany też RAPIS


Notatki do ostatnich dwóch wykładów - materiał niedozwolony na egzaminie

Jak zaliczyć RAPiS zwany też RAPRA.

Na egzaminie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komókowych !!

Na egzamin należy przyjść z indeksem lub legitymacją !

Osobom złapanym w czasie egzaminu na ściąganiu lub innych niedozwolonych czynnościach przysługuje prawo do jednego terminu poprawkowego w sesji wrześniowej.

Wzory, które można a wręcz należy mieć na egzaminie i zaliczeniach ćwiczeń:

Przedziały ufności dla wartośći oczekiwanej i wariancji.

Weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej i wariancji.

Weryfikacja hipotez o równośći wartości oczekiwanych.

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury.

Test zgodności chi-kwadrat.

Fragmenty tablic statystycznych:

Tablice 1

Tablice 2

Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1)