Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna dla zaocznych

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna dla zaocznych


Kolokwium zaliczeniowe:

Kolokwium będzie składać się z 5 zadań analogicznych do zadań robionych na zajęciach, z których trzeba będzie wybrać i rozwiązać 4 zadania.

Za każde zadanie mozna będzie otrzymać maksymalnie 10 punktów. Ocena końcowa będzie wyznaczana za punkty uzyskane za rozwiązanie 4 wybranych zadań (max. 40 punktów). Aby zaliczyć kolokwium trzeba będzie uzyskać co najmniej 21 punktów.

Zaliczenie kolokwium zalicza ćwiczenia i wykład. Osoby, które nie zaliczą będą musiały pisać zaliczenie wykładu (obowiązywać będzie materiał z wszystkich ćwiczeń i wykładów - włącznie z ostatnim).

Zaliczenie w terminie poprawkowym oznacza otrzymanie z ćwiczeń oceny co najwyżej 3.0 

Przykładowe kolokwium zaliczeniowe i dodatkowe zadania z weryfikacji hipotez parametrycznych

Odpowiedzi od przykładowego kolokwium zaliczeniowego

Materiały do wykładów:

Slajdy do wykładów 1 i 2

Slajdy do wykładu 3

Slajdy do wykładów 4 i 5

Zestawy zadań:

część1: Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa

część2: Zmienna losowa jednowymiarowa

część 3: Przedziały ufności

część 4: Weryfikacja hipotez. Parametryczne testy istotności

Wzory potrzebne do rozwiązywania zadań ze statystyki:

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat

Fragmenty tablic statystycznych z wartościami krytycznymi rozkładów prawdopodobieństwa pojawiającymi się we wzorach:

Tablice 1

Tablice 2