Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14

Statystyka dla ZB III

egzamin - przykład

Zestawy zadań:

zadania - część 1

zadania - część 2

zadania - część 3

zadania - część 4

Slajdy do wykładów:

slajdy - wykład 1

slajdy - wykład 2

slajdy - wykłady 3 i 4

Wzory potrzebne do rozwiązania zadań z zestawów 3 i 4:

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat

Fragmenty tablic statystycznych:

Tablice 1

Tablice 2

Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1)