Ostatnia aktualizacja:
January 13. 2018 14:50:55
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Statystyka matematyczna i podstawy eksperymentu

Statystyka matematyczna i podstawy eksperymentu

arkusz z obliczeniem współczynnika korelacji

Wykład ostatni - slajdy

Terminy, w których można oddawać prace zaliczeniowe: czwartki 16 i 30 marca, godz. 17-17.30, sala ST 16
Można też umawiać się indywidualnie drogą mailową. 

Zadania przykładowe (do zrobienia na zajęciach), zestaw zadań zaliczeniowych oraz zasady zaliczenia przedmiotu

Program wykładu

Wykłady 1,2 - slajdy

Wykłady 3,4 - slajdy

Wzory potrzebne do rozwiązania zadań zaliczeniowych:

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat

Fragmenty tablic statystycznych z wartościami krytycznymi rozkładów prawdopodobieństwa pojawiającymi się we wzorach:

Tablice 1

Tablice 2