Ostatnia aktualizacja:
May 18. 2019 23:41:59
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Wybrane Zagadnienia Teorii Grafów

Wybrane Zagadnienia Teorii Grafów

Wyniki kolokwium z dnia 11 czerwca 2018 i wyniki końcowe

Oglądanie prac, ewentualne wpisy ocen, prace domowe: piątek 15 czerwca godz. 12-15 lub poniedziałek 18 czerwca godz. 14-17 lub w terminie uzgodnionym mailowo - pokój 10

Proponowany termin poprawy: poniedziałek 25 czerwca godz. 16.15, sala 105

Przykładowe kolokwium zaliczeniowe 

Sylabus

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Elementarne pojęcia teorii grafów