Semestr letni 2015/16

CSZ: ANALIZA DANYCH Z PAKIETEM R

Zbiory danych:

 1. activity.txt
 2. Anscombe_quartet.txt
 3. bliss.txt
 4. bonds.txt
 5. butter.txt
 6. cathedrals.txt
 7. CELLULAR.txt
 8. cigconsumption.txt
 9. cleaning.txt
 10. domy.txt
 11. fuelprices.txt
 12. gala_data.txt
 13. malaria.txt
 14. profsalary.txt
 15. realest.txt
 16. state.data
 17. yields.txt

CSZ: ANALIZA DANYCH Z PAKIETEM R - kody z laboratoriów (w jednym pliku jest najpierw kod z grupy podstawowej, potem z zaawansowanej):

 1. kod z zajęć 11-tych
 2. kod z zajęć 12-tych
 3. kod z zajęć 13-tych
 4. kod z zajęć 14-tych
 5. kod z zajęć 15-tych

CSZ: ANALIZA DANYCH Z PAKIETEM R - poziom podstawowy

Zadania rozwiązywane na zajęciach:

 1. laboratorium 1 - wstępna analiza danych
 2. laboratorium 2 - rozkłady prawdopodobieństwa
 3. laboratorium 3 - badanie zgodności, testy normalności
 4. laboratorium 4 - testy parametryczne dla jednej populacji
 5. laboratorium 5 - testy parametryczne dla dwóch populacji
 6. laboratorium 6 - regresja liniowa

Wstępy teoretyczne:

 1. wstęp do laboratorium 1 - wstępna analiza danych
 2. wstęp do laboratorium 2 - rozkłady prawdopodobieństwa
 3. wstęp do laboratorium 3 - badanie zgodności, testy normalności
 4. wstęp do laboratorium 4 i 5 - ogólne pojęcie testu statystycznego, testy parametryczne dla jednej i dwóch populacji
 5. wstęp do laboratorium 6 - regresja liniowa

CSZ: ANALIZA DANYCH Z PAKIETEM R - poziom zaawansowany

Zadania rozwiązywane na zajęciach:

 1. laboratorium 1 - wstępna analiza danych
 2. laboratorium 2 - rozkłady prawdopodobieństwa
 3. laboratorium 3 - badanie zgodności, testy normalności
 4. laboratorium 4 - regresja liniowa
 5. laboratorium 5 - analiza wariancji (ANOVA)
 6. laboratorium 6 - analiza kowariancji (ANCOVA)
 7. laboratorium 7 - regresja logistyczna

Wstępy teoretyczne:

 1. wstęp do laboratorium 1 - wstępna analiza danych
 2. wstęp do laboratorium 2 - rozkłady prawdopodobieństwa
 3. wstęp do laboratorium 3 - badanie zgodności, testy normalności
 4. wstęp do laboratorium 4 - regresja liniowa
 5. wstęp do laboratorium 5 - analiza wariancji (ANOVA)
 6. wstęp do laboratorium 6 - analiza kowariancji (ANCOVA)
 7. wstęp do laboratorium 7 - uogólnione modele liniowe (w tym regresja logistyczna)

MINI INFORMATYKA - zasady zaliczenia AM2

                                              - wymagania na egzamin

                                              - przykładowe egzaminy: teoria - wersja 1

                                                                                    teoria - wersja 2ab

                                                                                    zadania - wersja 1

                                                                                    zadania - wersja 2

                                              - zestawy egzaminacyjne: teoria termin 0

                                                                                     teoria termin 1, zadania termin 1

                                                                                     teoria termin 2, zadania termin 2 


MiNI INFORMATYKA - skróty wykładów z AM2:

 1. wykład 1
 2. wykład 2
 3. wykład 3
 4. wykład 4
 5. wykład 5
 6. wykład 6
 7. wykład 7
 8. wykład 8
 9. wykład 9
 10. wykład 10
 11. wykład 11
 12. wykład 12
 13. wykład 13
 14. wykład 14
 15. wykład 15

MiNI INFORMATYKA - zadania rozwiązywane na ćwiczeniach z AM2:

 1. zestaw 1 i 2
 2. zestaw 3
 3. zestaw 4
 4. zestaw 5
 5. zestaw 6
 6. zestaw 7 i 8
 7. zestaw 9 i 10       rozwiązanie zadań 9.1cd

MiNI INFORMATYKA - zadania domowe z AM2:

 1. zadania powtórzeniowe przed pierwszym kolokwium
 2. zadania powtórzeniowe przed drugim kolokwium
 3. zadania powtórzeniowe przed trzecim kolokwium